CRM Utveckling

Vi hjälper dig att utveckla ett CRM-system anpassat efter din organisation och ditt arbetssätt

Vad vi hjälper till med

Anpassning
Utveckling
Utveckling
Moduler

Varje organisation är unik och beroende på vilken affärsmodell ditt företag har kommer dina krav på ett CRM att se olika ut. E-handel har andra krav än en medicinsk klinik och en Saas leverantör till exempel.

Hur det fungerar

När du anlitar oss för att bygga ett CRM för ditt företag börjar vi alltid med att förstå hur din situation ser ut idag.

Hur arbetar dina säljare?

Har du ett lager av fysiska produkter?

Hur hanterar du köp av fysiska produkter?

Vilka tredje parts program använder du för e-post, sms, bokning etc.?

Hur tar du betalt för dina kunder?

Kommer dina kunder att ha kontakt med olika delar av din organisation

Efter att vi fått en bild på detta kan vi lämna ett förslag som är anpassat för just ditt företag. Målet är att du ska ha ett CEM-system där du kontrollerar allt och håller koll på dina kunder och medarbetare.

Ett bra CRM ska göra det enkelt för ledningen att känna pulsen på företaget, se hur personalen presterar och kunna förutse framtida intäkter. Samtidigt underlättar det personalens arbete och ger kunderna snabb och korrekt feedback.

Software

Beroende på storleken på ditt företag och vilken affärsmodell du har kommer vi att föreslå olika program. Vi är vana vid att arbeta i Zoho, Hubspot, Salesforce och Pipedrive. Skulle det bli aktuellt kan vi även bygga ett eget system åt dig från grunden, men de flesta affärsmodeller klarar sig bra i att anpassa ett av dessa system till din affärsmodell och arbetssätt.

Kontakta oss

Berätta om ditt projekt. Vi återkommer till dig inom 24 timmar.