VI HJÄLPER DIG MED SEA OCH SEM – GOOGLE-ANNONSER

När din sida är färdig hjälper vi dig gladeligen med digital marknadsföring. Vi har lång erfarenhet av både SEA och SEM och vårt team finns med dig under hela resan. SEA är en förkortning av Search Engine Advertising och innebär att du betalar för att din annons ska synas på Google. 

Google Ads är ett mycket populärt och effektivt verktyg för digital marknadsföring. Annonser på Google möjliggör att dina kampanjer visas för din specifika målgrupp. Dina annonser skräddarsys för att komma upp i sökningar som svar på en användarens fråga. Detta gör att varje klick blir relevant. Du kan själv välja hur stor eller liten din kampanj ska vara och vi optimerar åt dig!

Genom att använda dig av Google-annonser ökar du din digitala närvaro. Det ökar varumärkeskännedomen vilket leder till att en användare som har sett din annons sannolikt väljer att gå till dig när de är i behov av din vara eller tjänst. 

en sökruta där ikonerna från bolagen Google, Yanex, Yahoo och Bing svävar ovanför

VAD KOSTAR DET ATT ANNONSERA PÅ GOOGLE?

Kostnaden för dina Google-annonser varierar beroende på sökordets svårighet (hur vanligt det är) , vilket geografiskt område du vill synas samt flera andra faktorer. En stor fördel med att annonsera på Google är att du endast betalar när någon klickar på din annons, vilket kallas för PPC (pay-per-click). 

Du kan själv välja hur stor budget du vill ha per dag, och vi anpassar och optimerar kampanjen utefter det. Vi hjälper dig även att beräkna ROAS (Return On Ad Spend). Det är ett mått som du får fram genom att dividera dina intäkter från kampanjen med din spenderade budget. Måttet gör att du enkelt kan se hur lönsam din annons är. 

Kvinna som bär på ett stort vitt kreditkort
En sökruta med sökresultat under

VARFÖR BEHÖVER JAG EN GOOGLE ADS-BYRÅ?

Många företag försöker att hantera sina Google Ads själva. Det blir tyvärr i många fall ineffektivt eftersom det krävs kunskap inom området för att kunna följa upp och se till att annonserna är korrekt optimerade. Alla kampanjer som görs på Google behöver riktas mot en specifik målgrupp, men det är också mycket viktigt att anpassa efter relevanta sökord och sökfraser som är relevanta och optimerade efter de produkter eller tjänster som säljs. 

Vi på LoopLabz har hjälpt många kunder att sätta upp och köra kampanjer med Google Ads. Vårt team har expertis gällande vilka sökord som bör användas samt hur man bäst följer upp och optimerar dina kampanjer utefter din satta budget!

VILL DU TA ETT SAMTAL OM ANNONSER?

Vill du höra mer om hur vi kan hjälpa just dig och ditt företag med dina Google-annonser? Vi tar gärna ett samtal!

KONTAKTA OSS