The Stock Buyer

Så hjälpte vi The Stock Buyer hantera sina leads och skala upp försäljningen med ett nytt CRM-system.

Bakgrund

The Stock Buyer är ett företag som specialiserar sig på att sälja överskottsvaror från likviderade och konkursförsatta företag till sitt stora nätverk av globala återförsäljare. Innan vi anlitades arbetade de med flera Excel-ark för att hantera och spåra alla delar av sin verksamhet, vilket ledde till ineffektivitet och bristande integration med andra verktyg.

Utmaning

Företaget behövde en CRM-lösning som kunde hantera både inköp och försäljning av varor, samt integreras med deras befintliga verktyg som Mailchimp, WhatsApp och deras Webflow-webbplats. Målet var att effektivisera verksamheten och minska tidsåtgången för att hantera och spåra affärstransaktioner.

Lösningen

Vi valde Zoho som plattform för att bygga en tvåsidig CRM-lösning som var skräddarsydd för The Stock Buyer. Genom att noggrant analysera deras affärsmodell och befintliga processer kunde vi utveckla en CRM som automatiserade och förenklade hanteringen av inköp och försäljning av varor. Vi integrerade också systemet med Mailchimp, WhatsApp och deras Webflow-webbplats för att säkerställa ett bättre arbetsflöde och snabbare kommunikation med kunder och leverantörer.

Resultat

Efter att projektet slutförts uppnådde The Stock Buyer betydande förbättringar i sin verksamhet:

  1. Ökad effektivitet – Den skräddarsydda CRM-lösningen minskade tidsåtgången för att hantera och spåra affärstransaktioner, vilket frigjorde resurser för att fokusera på tillväxt och kundrelationer. Vilket i sin tur ledde till 2.5 ggr fler avslutade affärer.
  2. Bättre kommunikation – Integrationen med Mailchimp, WhatsApp och Webflow-webbplatsen förbättrade kommunikationen med kunder och leverantörer, vilket resulterade i snabbare affärsavslut och nöjdare partners.
  3. Enkel skalbarhet – Den tvåsidiga CRM-lösningen i Zoho kan enkelt skalas och anpassas för att möta företagets framtida behov och utmaningar.

Sammanfattningsvis har vår lösning hjälpt The Stock Buyer att förvandla sin verksamhet och uppnå större effektivitet, bättre kommunikation och enkel skalbarhet genom en skräddarsydd Zoho CRM-lösning.

Dylan Harrocks

Director Nexus Creative