CRM & Automation åt Nordic Hair

Vi hjälper en hårklinik att effektivisera sin försäljningsprocess och öka insikterna med en integrerad CRM-lösning.

Bakgrund

Nordic Hair är en ledande aktör inom hårtransplantation och blodplasma-infusionsbehandlingar för män och kvinnor. Behandlingarna är kostsamma och kräver mycket information och konsultation innan kunderna kan fatta beslut, vilket innebär att försäljningscykeln är längre än för vanliga kliniker. Hårkliniken har tre verksamhetsställen i Sverige: Göteborg, Stockholm och Malmö.

Utmaning

Hårkliniken behövde en CRM-lösning som integrerades med deras bokningssystem Cliento och automatiserade informationsflödet till kunder före och efter behandlingar. De ville även ha en lösning för att visualisera data från alla sina kliniker för att följa upp och optimera verksamheten.

Lösningen

Vi arbetade med Pipedrive som CRM-plattform för att effektivisera hårklinikens försäljningsprocess och automatisera kommunikationen med kunderna. Vi integrerade Pipedrive med Cliento för att smidigt hantera bokningar och kundinformation. Vidare automatiserade vi utsändningen av informationsmaterial till kunder före och efter behandlingar, vilket frigjorde tid för personalen och säkerställde att kunderna alltid hade den information de behövde.

För att ge hårkliniken ökad insikt i sin verksamhet och prestanda över tid, utvecklade vi en dashboard i Looker Studio som samlade data från Pipedrive, Cliento och andra källor. Dashborden visualiserade nyckeltal och trender för alla tre kliniker, vilket underlättade beslutsfattande och uppföljning.

Resultat

Genom att implementera den integrerade CRM-lösningen och dashboarden uppnådde hårkliniken flera positiva resultat:

  1. Effektivare försäljningsprocess – Pipedrive CRM förenklade och automatiserade delar av försäljningscykeln, vilket ledde till ökad produktivitet och snabbare affärsavslut.
  2. Förbättrad kundkommunikation – Automatiseringen av informationsutsändningar säkerställde att kunderna alltid hade rätt information vid rätt tidpunkt, vilket ökade kundnöjdheten och förtroendet för kliniken.
  3. Insikter för att fatta datadrivna beslut – Dashbordet i Looker Studio gav hårkliniken möjlighet att enkelt följa upp och analysera sin verksamhet, vilket underlättade beslutsfattande och identifiering av förbättringsområden.

Sammanfattningsvis hjälpte vår lösning hårkliniken att effektivisera sin verksamhet, förbättra kundkommunikationen och få insikter för att fatta datadrivna beslut genom en integrerad CRM-lösning.

Karl Lehmann

Marketing Director Nordic Hair Clinic